Menu Zamknij

ZAPROSZENIE

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo
Pierwsza z planowanego cyklu konferencji

INNOWACJE INTERDYSCYPLINARNE 2022

ANESTEZJOLOG • GINEKOLOG • POŁOŻNIK

będzie doskonałą okazją, by się spotkać wiosną nad morzem i wymienić wiedzą oraz poglądami.

Pierwszego kwietnia, to nie żart, zapraszamy Państwa na spotkanie zaplanowane w sercu Gdańska.

W nadziei, że kwiecień przywita piękną pogodą, a wiatr od morza będzie wyjątkowo ciepły, gorąco liczymy na duże zainteresowanie spotkaniem, które już samo w sobie jest niezwykle interesujące. Stawiamy bowiem na żywą wymianę poglądów, dyskusję i dzielenie się wiedzą, z której robimy pożytek w codziennej pracy i kontaktach anestezjologa z ginekologiem i położnikiem. Równolegle do sesji zaplanowanych dla tych trzech specjalności będą obradowały pielęgniarki anestezjologiczne i położne. Wszyscy spotkamy się zaś na finał przy okrągłym stole, by porozmawiać o tym, co łączy, ale również, co dzieli w codziennej praktyce. Zapowiada się gorąca dyskusja, na którą szczerze liczymy.


Osobiste kontakty podczas takich spotkań są bezcenne. Dlatego nie moglibyśmy ominąć okazji do odrobimy rozrywki we wspólnym gronie, która stanie się naszym udziałem podczas imprezy towarzyszącej.

Oprócz wykładów przygotowujemy dla Państwa kilka praktycznych kursów, na które zapraszamy już od czwartku, pozostałe, wymagające skupienia w małych grupach lub indywidualne, potrwają przez kolejne dwa dni. Warto się na nie zapisać już teraz.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie, które miało aż nadto dużo czasu, by za sobą zatęsknić.


KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w ŁodzI

dr n. med. Bogusław Sobolewski
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

prof. UM, dr hab. n. med. Piotr Woźniak
II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Patronat nad wydarzeniem objęło
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników


Termin

1–2 kwietnia 2022 roku

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zostały w pełni zaszczepione i są one zobligowane do przedstawienia certyfikatu COVID.
Dopuszcza się możliwość udziału w konferencji osób niezaszczepionych, jednak limit osób musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi rządowymi.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób niezaszczepionych, kolejne osoby nieposiadające szczepienia nie zostaną dopuszczone do udziału w konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK 1.04.2022

SALA GŁÓWNA

8:45Otwarcie konferencji
Przywitanie gości
9:00–11:30SESJA I
Przewodniczący: prof. Mariusz Zimmer,
prof. Krzysztof Czajkowski
9:00–9:15Umieralność kobiet w związku z ciążą, porodem, połogiem
prof. Krzysztof Czajkowski
9:15–9:30Przewlekłe idiopatyczne nadciśnienie tętnicze u ciężarnej kobiety
prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
9:30–9:45Sepsa u ciężarnej kobiety
prof. Hubert Huras
9:45–10:00Krwotok podczas cięcia cesarskiego
dr Tomasz Maciejewski
10:00–10:15Zespół HELP
prof. Justyna Teliga-Czajkowska
10:15–10:30Postępowanie w PPROM
prof. Mariusz Zimmer
10:30–10:45Zakrzepica w ginekologii
prof. Stefan Sajdak
10:45–11:00Mięśniaki macicy — morcelacja laparoskopowa — bezpieczeństwo
prof. Jacek Wilczyński
11:00–11:15Kwalifikacja pacjentek do operacji w przypadku nieprawidłowych krwawień macicznych
prof. Dariusz Samulak
11:15–11:30Dyskusja
11:30–11:45PRZERWA KAWOWA
11:45–13:45
SESJA II
Przewodniczący: prof. Krzysztof Szyłło,
prof. Jarosław Kalinka
11:45–12:00Powikłania po histerektomii
prof. Rafał Stojko
12:00–12:15Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowego rozmazu cytologicznego i śródnabłonkowej neoplazji szyki macicy u ciężarnych kobiet
prof. Andrzej Nowakowski
12:15–12:30Aktualne zalecenia dotyczące hormonalnego leczenia głęboko naciekającej endometriozy
prof. Krzysztof Szyłło
12:30–12:45Rozpoznanie uropatii zaporowej u płodu
prof. Krzysztof Szaflik
12:45–13:00Bezpieczeństwo i efektywność stosowania systemów prefilled
prof. Tomasz Gaszyński
Wykład sponsorowany przez firmę Aspen
13:00–13:15Zastosowanie  pessarów we współczesnym położnictwie w świetle EBM
prof. Jarosław Kalinka
13:15–13:30Trudne wydobycie podczas cięcia cesarskiego
prof. Mirosław Wielgoś
13:30–13:45Dyskusja
13:45–14:45LUNCH
14:45–16:00SESJA III
Przewodniczący: prof. Krzysztof Kusza,
prof. Radosław Owczuk
14:45–15:00Granice wieku w intensywnej terapii
prof. Krzysztof Kusza
15:00–15:15Znieczulenie chorych z niewydolnością krążenia
prof. Waldemar Machała
15:15–15:30Rola witaminy C w sepsie
prof. Mariusz Piechota
15:30–15:45Terapia daremna – problem wszystkich specjalności
prof. Radosław Owczuk
15:45–16:00 Dyskusja
16:00–16:15 PRZERWA KAWOWA
16:15–18:00SESJA IV
Przewodniczący: prof. Stanisław Radowicki,
prof. Witold Kędzia
16:15–16:30Estetrol mało znany estrogen
prof. Stanisław Radowicki
16:30–16:45Poród fizjologiczny u ciężarnej z padaczką
prof. Mariusz Stasiołek
16:45–17:00Łożysko wrośnięte i przerośnięte
prof. Dariusz Wydra
17:00–17:15Koagulopatie wrodzone u ciężarnych i rodzących
prof. Krzysztof Chojnowski
17:15–17:30Profilaktyczna czy terapeutyczna szczepionka przeciwko wirusowi HPV — aktualna ocena stanu wiedzy
prof. Witold Kędzia
17:30–17:45Jak należy uczyć ultrasonografii w położnictwie
dr Dominika Stettner-Kołodziejska / prof. Marcin Wiecheć
17:45–18:00Dyskusja

SOBOTA 2.04.2022

9:00–11:30SESJA I
Przewodniczący: prof. Iwona Maroszyńska,
prof. Grzegorz Bręborowicz
9:00–9:15Seks po porodzie
prof. Zbigniew Lew-Starowicz
9:15–9:30Zespół antyfosfolipidowy — czy nadal jest to problem?
dr Agnieszka Pięta-Dolińska
9:30–10:00Przepuklina przeponowa u noworodka — postępowanie z noworodkiem
prof. Iwona Maroszyńska
9:45–10:00Diagnostyka prenatalna — nowe spojrzenie
prof. Maria Respondek-Liberska
10:00–10:15Farmakoterapia w czasie ciąży
prof. Grzegorz Bręborowicz
10:15–10:30Wpływ ciąży i porodu na układ krążenia ciężarnej
prof. Krzysztof Preis
10:30–10:45COVID w ciąży
prof. Waldemar Wierzba
10:45–11:00Psychozy poporodowe
prof. Piotr Gałecki
11:00–11:15USG serca płodu
dr Katarzyna Janiak
11:15–11:30Dyskusja
11:30–11:45PRZERWA KAWOWA
11:45–14:00SESJA II
Moderatorzy: prof. Krzysztof Czajkowski,
prof. Przemysław Oszukowski,
prof. Radosław Owczuk
11:45–12:00Znieczulenie do porodu — punkt widzenia anestezjologa
dr Bogusław Sobolewski
12:00–12:15Ocena wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu
prof. Mariusz Grzesiak
12:15–12:30Zastosowanie podtlenku azotu w znoszeniu bólu porodowego
prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
12:30–12:45Ocena wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego na stan noworodka
prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
12:45–14:00Okrągły stół „Co można zrobić, żeby kobiety mogły rodzić bez bólu” Dyskutanci:
prof. Grzegorz Bręborowicz,
prof. Krzysztof Czajkowski,
dr Bogusław Sobolewski,
prof. Mariusz Grzesiak,
prof. Grażyna Iwanowicz-Palus,
dr Tomasz Maciejewski,
prof. Radosław Owczuk,
prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz,
prof. Stanisław Radowicki
14:00Zakończenie konferencji

PROGRAM KONFERENCJI POŁOŻNYCH

SOBOTA 2.04.2022

SALA B

od 9:00 do 9:15 na sali głównej odbywa się wykład prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, na który serdecznie zapraszamy

9:30-11:30SESJA I
9:30-9:55Poziom stresu i strategie radzenia ze stresem przez kobiety doświadczające późnego macierzyństwa
prof. Grażyna Iwanowicz –
Palus,
9:55-10:20Cięcia Cesarskie na życzenie, czy kobiecy sposób na lęk przed bólem porodowym
prof. Beata Leśniczak,
10:20-10:45Ból jako piąty paramert życiowy
dr Monika Borek
10:45-11:02 Ból w przebiegu laktacji
dr Bożena Kulesza-Brończyk
11:05-11:30 Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu u kobiet w ciąży
dr Małgorzata Kilon
11:30-11:45PRZERWA KAWOWA
11:45-14:00SESJA II NA SALI GŁÓWNEJ
Moderatorzy: prof. Krzysztof Czajkowski,
prof. Przemysław Oszukowski,
prof. Radosław Owczuk
11:45-12:00Znieczulenie do porodu — punkt widzenia anestezjologa
dr Bogusław Sobolewski
12:00-12:15 Ocena wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu
prof. Mariusz Grzesiak
12:15-12:30 Zastosowanie podtlenku azotu w znoszeniu bólu porodowego
prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
12:30-12:45 Ocena wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego na stan noworodka
prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
12:45-14:00 Okrągły stół „Co można zrobić, żeby kobiety mogły rodzić bez bólu” Dyskutanci:
prof. Grzegorz Bręborowicz,
prof. Krzysztof Czajkowski,
dr Bogusław Sobolewski,
prof. Mariusz Grzesiak,
prof. Grażyna Iwanowicz-Palus,
dr Tomasz Maciejewski,
prof. Radosław Owczuk,
prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz,
prof. Stanisław Radowicki
12:45-14:00 PRZERWA KAWOWA
14:15-15:30 SESJA III
14:15-14:40 Zapotrzebowanie na leczenie przeciwbólowe po porodzie fizjologicznym i zabiegowym
dr Jolanta Dominowska
14:40-15:05 Cytologia –czy można wyprzedzić raka szyjki macicy
mgr Jolanta Parafiniuk
15:05-15:30 Brachyterapia – radioterapeutyczna technika leczenia raka szyjki macicy
mgr Agnieszka Siekacz
15:30Zakończenie konferencji

Kursy

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kursach, które odbędą się podczas wydarzenia. Rejestracji na poszczególne kursy można dokonać drogą mailową, a informacje o opłatach znajdują się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Kursy, które odbywają się w czwartek 31.03. 2022 roku, mają charakter teoretyczny.

Warsztaty odbywające się w piątek 1.04.2022 roku, mają charakter praktyczny. Kursanci podzieleni są na grupy (maksymalnie 8 osobowe) i wykonują ćwiczenia przez około 60 minut.

CZWARTEK 31.03.2022

Warsztaty I
godz. 17:00-18:00
PRAWO: Prawne aspekty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych pacjentowi: zgoda pacjenta, błąd lekarski, odpowiedzialność karna – Agnieszka Nicia-Pelczarska

Warsztaty II
godz. 18:00-19:00
PRAWO: Role procesowe lekarzy w toku postepowania karnego i cywilnego w świetle praktyki orzeczniczej – mgr Ewa Kiec

Warsztaty III
godz. 19:00-20:00
KRWOTOKI OKOŁOPORODOWE: dr n. med. Arkadiusz Papis

PIĄTEK 1.04.2022

Warsztaty I SPONOSOREM JEST
godz. 9:00-13:30
USG SERCA PŁODU: dr n. med. Agnieszka Żalińska

Warszaty mają charakter praktyczny i poprzedzone są wstępem teoretycznym. Każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnego badania pacjentki pod okiem prowadzącego warsztaty. Warsztaty odbywają się w grupach 2-osobowych i trwają ok. 1,5h.

Warsztaty II SPONOSOREM JEST
godz. 11:00-16:00
HISTEROSKOPIA – ĆWICZENIA NA FANTOMACH: dr n. med. Łukasz Szeszko

Warszaty mają charakter praktyczny i poprzedzone są wstępem teoretycznym. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania indywidualnego badania pod okiem prowadzącego warsztaty. Warsztaty odbywają się w grupach 2-osobowych i trwają ok. 1,5h.

Warsztaty III SPONOSOREM JEST
godz. 14:00-17:00
USG PŁODU: dr n. med. Agnieszka Żalińska
Warszaty mają charakter praktyczny i poprzedzone są wstępem teoretycznym. Każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnego badania pacjentki pod okiem prowadzącego warsztaty. Warsztaty odbywają się w grupach 2-osobowych i trwają ok. 1,5h.

Informację o pomyślnym zarejestrowaniu na dany kurs oraz dane do płatności przesyłamy uczestnikom indywidualnie drogą mailową.

MIEJSCE KONFERENCYJNE

Z radością zapraszamy Państwa do samego serca Gdańska – zrewitalizowanej Wyspy Spichrzów. Jej historyczna nazwa wzięła się stąd, że lokowano w tym miejscu budynki, w których składowano cenne produkty. W XVI wieku w dzielnicy Spichlerze mieściło się aż 340 przestronnych magazynów z cegły, kamieni i drewna. Ze względu na częste rabunki i wzniecanie pożarów w magazynach z cennymi towarami, teren zabezpieczono, wykopując kanał i tworząc wyspę, na której dziś wznosi się Radisson Hotel & Suites, w którym będziemy mieli zaszczyt się z Państwem spotkać na konferencji i imprezie towarzyszącej.


Impreza towarzysząca

1 kwietnia 2022 r. (piątek) godz. 20.00.
Koszt wynosi 200 zł od osoby.

Wejście na imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń,
które otrzymają Państwo w sekretariacie konferencji.  

I Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
oraz nie jest częścią programu naukowego.

Osobom zainteresowanym skorzystaniem z bonifikaty przysługującej przy rezerwacji noclegu w miejscu konferencyjnym,
prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@mimesis.com.pl

SPONSORZY

PARTNERZY

OPŁATY

Koszt uczestnictwa

Lekarz – 500 zł (do 28.02.2022)
Lekarz – 600 zł (od 1.03.2022)
Lekarz – 700 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc)
Położna, pielęgniarka – 100 zł
Impreza towarzysząca – 200 zł*

* Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 20:00 w hotelu Radisson w Gdańsku. Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

Kursy

PRAWO: Agnieszka Nicia-Pelczarska – 100 zł
ROLE PROCESOWE LEKARZY: mgr Ewa Kiec – 100 zł
KRWOTOKI OKOŁOPORODOWE: dr n. med. Arkadiusz Papis – 100 zł
USG SERCA PŁODU: dr n. med. Katarzyna Janiak – 250 zł
HISTEROSKOPIA – ĆWICZENIA NA FANTOMACH: dr n. med. Łukasz Szeszko – 500 zł
USG PŁODU: dr n. med. Agnieszka Żalińska – 250 zł

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ZAPEWNIAMY:

• udział w sesjach naukowych
• teczkę z materiałami konferencyjnymi
• wstęp na wystawę medyczną
• certyfikat uczestnictwa
• przerwy kawowe
• przerwę lunch-ową

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA
rachunek bankowy MIMESIS:

nr konta w mBank: 27 1140 2004 0000 3902 7659 1153

– z dopiskiem: Innowacje Gdańsk 2022

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT,
prosimy o podanie takiej informacji w formularzu rejestracyjnym (wraz z danymi do wystawienia faktury).

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 roku.
Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po zakończeniu Konferencji.


Nota prawna

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy

Lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy, chcących bezpłatnie zapisać się na wydarzenie, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@mimesis.com.pl


REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny
Zaznaczając to pole akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

KONTAKT

Kontakt w sprawie uczestnictwa i wystawy firm:

tel.: 507080393
e-mail: innowacje2022@mimesis.com.pl

Organizator:

Mimesis Ewa Kurlenda
ul. Nad Jarem 39A
80–135 Gdańsk
tel.: 507080393
e-mail: innowacje2022@mimesis.com.pl